Tietosuojaseloste

 

 

 

1. Rekisterinpitäjä              Kauneushoitola Silené

                                            Kauppakatu 16, 47400 Kausala

                                            2539402-6

                                            040 766 0676

                                            hoitola.silene(at)pp.inet.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

                                        

                                            Heidi Hilden, puh. 040 766 0676

 

 

3. Rekisterin nimi                Kauneushoitola Silenén asiakasrekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

                                             

                                            Rekisterin tietoja käytetään Kauneushoitola Silenén hoitolan

                                            asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

                                           

                                            Rekisterissä on seuraavat tiedot:

                                              Asiakkaan nimi ja puhelinnumero

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

                                            Tiedot kerätään asiakkailta itseltään heidän luvallaan ja kirjataan

                                            ajanvarauskalenteriin asiakkaan varaaman hoidon yhteyteen.

 

                                            Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja kirjaaminen,

                                            mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman                                                  hyvin, toivomme että asiakas antaa yhteystietonsa käyttöömme.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

                            

                                            Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

                                            Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

                                            Tietoihin on pääsy vain Kauneushoitola Silenén henkilökunnalla.

                                            Tietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella.

                                            Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan

                                            asiakasrekisteristä.

 

10. Tarkastusoikeus

 

                                            Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan.

                                            Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen

                                            käynnin yhteydessä Kauneushoitola Silenéssä. Tietoja pyytävän

                                            henkilön henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

                                            Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

                                            Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön

                                            asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä

                                            varmistutaan ja tarkastetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan

                                            ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää

                                            tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

                                            Kauneushoitola Silené ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi-

                                            tai mielipidetutkimuksiin.

 

Powered by Aava 3